Šťastne a naplnene prežiť život

7.-10.6.

Šťastne a naplnene prežiť život

Šťastne a naplnene prežiť život

Kód kurzu: DCL
Dátum: 7.-10.6.
Začiatok: 7. 6. o 18.00
Koniec: 10. 6. o 13.30

Duchovné cvičenia sú prirodzenou súčasťou života každého človeka, ktorý vo svojom duchovnom živote pociťuje potrebu impulzov, ktoré nesú v sebe potenciál osvetliť doterajšie praktiky modlitby, rozjímania, meditácie. Sú vynikajúcou príležitosťou zastaviť sa, premýšľať, hodnotiť, orientovať sa a rovnako možnosťou napredovania v konkrétnej téme.

Šťastne a naplnene prežiť život sa dá ak zachovávame desatoro. Práve v tomto kurze duchovných cvičení sa chceme na desatoro pozrieť z úplne iného uhla, ktorý nám umožní jednak odkryť obrovský potenciál, ktorý prikázania v sebe nesú, ale aj objaviť ich v novom svetle a prijať ich posolstvo s radosťou, kvôli naplnenému šťastnému životu...

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia