Miesto túžob v duchovnom živote

7.-10. februára

Miesto túžob v duchovnom živote

Kód kurzu: DCS
Dátum: 7.-10. februára
Začiatok: 7.2. 2019 17.00
Koniec: 10.2. 2019 13.00

 

Duchovné cvičenia na tému, ktorá od začiatku kresťanstva prenasleduje človeka... Je ňou túžba po svätosti, po odpovediach , ktoré by umožnili ju dosiahnúť . "Miesto túžob v duchovnom živote” je pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov, ale špeciálne cez prizmu túžob, zahŕňajúci sexuálnu túžbu. Je to cesta, ako objaviť životodárny zdroj sily pre realizáciu lásky. Uvedomenie si všetkého, čo je v nás živé a skutočne život prinášajúce je už nájdenie možnosti, ako rásť v povolaní, v ktorom sa nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

 

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia