Miesto túžob v duchovnom živote

14. - 17. 3. 2019

Miesto túžob v duchovnom živote

Miesto túžob v duchovnom živote

Kód kurzu: DCBA
Dátum: 14. - 17. 3. 2019
Začiatok: 14.3. o 17.00
Koniec: 17. 3. o 13.00

Duchovné cvičenia na tému, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Je ňou túžba po svätosti.

Kresťan má možnosť túto métu dosiahnuť. Pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu túžby, hlavne sexuálnej túžby, je cesta,

ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. Uvedomením si všetkého toho, čo je v nás živé, je spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa

nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia