DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVATENÝCH

21. - 26. 7. 2019

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVATENÝCH

Kód kurzu: DCZ
Dátum: 21. - 26. 7. 2019
Začiatok: 21.7. o 19.00
Koniec: 26. 7. o 13.00

O čom je pravá duchovnosť.

Duchovné cvičenia na tému, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. 

Kresťan a zasvätený človek  má cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu túžby, hlavne sexuálnej túžby, je cesta, ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. O to skôr v zasvätenom spôsobe života. Uvedomenie si všetkého toho, čo je v nás živé, je spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia