Duchovné obnova pre mladých

31.1. - 2.2.

Duchovné obnova pre mladých

Kód kurzu: DOM
Dátum: 31.1. - 2.2.
Začiatok: 31.1. 18.00
Koniec: 2.2. 13.30

Túžby v živote mladého človeka a ich miesto v duchovnom napredovaní.

Tému, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Popri všetkých ostatných túžbach najsilnejšou ostáva, hoci si toho nemusíme byť vedomí, túžba po svätosti.

Kresťan má možnosť túto métu dosiahnuť. Pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu túžob je cesta,

ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. Uvedomením si všetkého toho, čo je v nás živé, je spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa

nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu. Cena: primeraný dobrovoľný príspevok

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia