Kurz víno v Biblii 2 - pokračovanie

27.2. - 1.3. 2020

Kurz víno v Biblii 2 - pokračovanie

Kód kurzu: VVB
Dátum: 27.2. - 1.3. 2020
Začiatok: 27. 2. 18.00
Koniec: 1.3. 13.00

Kurz víno v Biblii je pokračovaním prvej časti pod názvom Voda života. Dejiny vína v Biblii začínajú pôsobivým rozprávaním o jednom úplnom opojení. Hlavnou postavou tohto rozprávania je Noe, ten muž, ktorý z Božieho nariadenia urobil pre seba, svoju rodinu a zvieratá archu, v ktorej on a jeho družina mali prežiť štyridsaťdňovú potopu, a s ktorým Boh uzavrel trvalú zmluvu, znamením ktorej bola dúha. A tak nad jeho životom od samého začiatku spočívala  žehnajúca a ochranná ruka Jahweho. O tom ako je vyvolený národ spätý s pestovaním viniča, zakladaním vinohradov, dorábaním hrozna, výrobou vína, slávením sviatkov sme sa dozvedali v prvej časti tohto mimoriadne zaujímavého výkladu vďaka biblickím prameňom. V nasledujúcom kurze sa posunieme ďalej. Dozvieme sa množstvo ďalších zaujímavostí a tiež hlavne budeme vnímať víno ako médium a všetko čo je spojené s jeho dorábaním počnúc výberom miesta, výsadbou viniča, jeho ošetrovaním vo svetle novozákonného rozprávania. Ježiš Kristus sa mnoho ráz vo svojich podobenstvách prihovára svojim poslucháčom využívajúc rytmus ošetrovania viníc a zberu úrody. Svoje verejné účinkovanie začína zázrakom v Káne Galilejskej, napokon pred svojou smrťou  na kríži si zvolí víno a chlieb, tieto plodiny ktoré sú plodom práce ľudských rúk, aby nám slúžili na jeho sprítomnenie pri slávení Euchaistie. Ku kurzu neoddeliteľne patrí aj degustácia. Odporúčaný dobrovoľný príspevok za trojdňový kurz je 100 euro. O Noem a ďalších príbehoch vína, viniča, tých čo víno dorábajú i tých čo ho konzumujú  sa dozviete viac v našom kurze.

Vedie: Ján Štefanec SVD

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia