Víkendová príprava pre snúbencov

17. - 19. 4. 2020

Víkendová príprava pre snúbencov

Kód kurzu: SN
Dátum: 17. - 19. 4. 2020
Začiatok: 17.4. o 18.00
Koniec: 19. 4. o 13.30

Víkendový kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov – Nitra - Kalvárii

 

Predmanželská príprava snúbencov prebieha od piatku večera od 17.00 do nedele 13.00

Registrácia účastníkov začína v piatok od 17.00 do 18:00.

 

Predmanželská príprava spočíva v prednáškach, workshopoch, čítaní Písma, modlitbe a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov. Predmanželská príprava sa koná v priestoroch exercičného domu.

Počas jednotlivých stretnutí snúbenci sa oboznámia s dôležitými oblasťami spoločného života v manželstve a dotknú sa dôležitých tém:

  • – Kedy je dobré uvažovať o oddialení manželstva
  • – Láska (kresťanský koncept lásky, láska romantická, láska zrelá, rast v láske…)
  • – Komunikácia (snaha o jednotu, mužsko-ženské pohľady vo videní vecí a v nazeraní na komunikáciu, problémy s otváraním sa, pocit hanby, komunikácia Boha ako model našej vzájomnej komunikácie…)
  • – Konflikty (konflikty ako norma vzťahov, konflikty riešiteľné, riešiteľné len za pomoci tretej osoby, neriešiteľné, odpúšťanie…)
  • – Sexualita (sexualita ako dar, kresťanský pohľad na sexualitu, rovnosť muža a ženy, sexualita podľa knihy Pieseň piesní, kresťanský pohľad na antikoncepciu…)
  • – Úcta k životu (zodpovedné rodičovstvo…)
  • – Viera, Boh, rodina (viera v rodine, výchova vo viere, rast vo viere, duchovný život manželov a rodiny, rodinné rituály…)
  • – Manželstvo ako sviatosť (manželstvo ako zmluva, Kristus uprostred…)

Registračný príspevok je 15 € na osobu, platí sa pri vstupe. Počas pobytovej prípravy majú účastníci zabezpečené ubytovanie  a stravu. Od piatku večer vrátane, končiac nedeľným obedom. Náklady na stravu a ubytovanie predstavujú 17 euro/ deň na jednu osobu.

Po absolvovaní víkendového pobytu obdrží každý pár certifikát, ktorým sa preukáže na farskom úrade o absolvovaní prípravy.

 

Témy jednotlivých stretnutí počas pobytu:

I. stretnutie
Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva, riziká vstupu do zlého a neperspektívneho vzťahu

II. stretnutie

Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

III. stretnutie
Manželská láska

IV. stretnutie
Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

V. stretnutie
Kresťanská viera

VI. stretnutie
Kresťanský štýl v rodine

VII. stretnutie
Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

VIII. stretnutie
Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

IX. stretnutie
Sviatosti, sviatosť manželstva

Vedie: P. Ján Štefanec

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia