Duchovné cvičenia pre kňazov

8. - 13- máj 2022

Duchovné cvičenia pre kňazov

Kód kurzu: KaZ
Dátum: 8. - 13- máj 2022
Začiatok: 8.5. o 17.30
Koniec: 13.5. o 13.00

 

Duchovné cvičenia na tému, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana: V čom spočíva pravá duchovnosť?

Kresťan a zasvätený človek  má za cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z viacerých zorných uhlov a špeciálne cez prizmu túžob., ktoré sú v nás je cesta, ako objaviť mechanizmy naplnenia životného zmyslu. O to skôr v zasvätenom spôsobe života. Uvedomenie si všetkého toho, čo je v nás živé, je spôsob ako rásť v povolaní, v ktorom sa nachádzame a dopracovať sa k zmysluplnému a naplnenému životu.

Vedie: P. Ján Štefanec

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia