Duchovné cvičenia

31.3. - 3. 4. 2022

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia

Kód kurzu: SA
Dátum: 31.3. - 3. 4. 2022
Začiatok: 31.3. o 17.00
Koniec: 3.4. o 13.00

Modli sa a pracuj.

Kurz si kladie za cieľ pomôcť tým, ktorí sa snažia ísť duchovnou cestou a prehĺbiť svoj duchovný život poodhaliť všetko to, čo sa v človeku deje. Na základe spoznania týchto procesov a ich správneho pochopenia priviesť človeka k permanentnej modlitbe. Benediktínske umenie činu a modlitby pre každého kto chce rásť.

Vedie: P. Karel Satoria

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia