Duchovné cvičenia pre rozvedených

27. - 30. januára 2022

Duchovné cvičenia pre rozvedených

Kód kurzu: RO
Dátum: 27. - 30. januára 2022
Začiatok: 27.1. o 17.00
Koniec: 30.1. o 13.00

Rozvedení veriaci žijú často s hlbokým zranením, ktoré sa podobá traume pri smrti blízkej osoby. Podobne ako rozchod zaľúbených je často veľkou traumou a trvá dlho, kým sa rana zahojí, je to tak aj s rozvedenými. Niekedy sa zdá, že  je tých rán veľmi veľa. Preto sa snažíme prijímať takýchto veriacich s láskou a porozumením.  A v duchovných cvičeniach špeciálne pre nich im chceme poskytnúť nielen povzbudenie a prijatie ale ich aj podržať.  Ako sa cítia v cirkevnom spoločenstve je veľmi ťažká otázka, najmä vtedy, ak ich účasť na jeho živote bola zredukovaná na prijímanie sviatostí a na účasť na nedeľnej svätej omši. Je často smutným konštatovaním,  že ani farnosť, do ktorej patria ako hustá sieť medziľudských vzťahov je často len krásna teória a nie niečo praktické. Cirkev v posynodálnej exhortácii Familiaris cosortio  hovorí, že rozvedení majú pokračovať v modlitbe a v účasti na živote farského spoločenstva, ktoré však má byť oveľa bohatšie, ako iba prijímanie sviatostí.

Ak si dokážete vytvoriť čas na takéto duchovné cvičenia, určite nájdete množstvo inšpirácie a odpovedí na to, čo v konkrétnej chvíli potrebujete.

Vedie: P. Ján Štefanec

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia