VODA ŽIVOTA - kurz o víne v Biblii

20. - 22. 1. 2023

VODA ŽIVOTA - kurz o víne v Biblii

Kód kurzu:
Dátum: 20. - 22. 1. 2023
Začiatok: 20.1. o 17.00
Koniec: 22.1. o 13.00

Biblický kurz o víne a jeho mieste v živote židovského národa a každého človeka. Dejiny vína v Biblii začínajú pôsobivým rozprávaním o jednom úplnom opojení. Hlavnou postavou tohto rozprávania je Noe, ktorý z Božieho nariadenia urobil pre seba, svoju rodinu a zvieratá archu, v ktorej on a jeho družina mali prežiť štyridsaťdňovú potopu. Práve s ním Boh uzavrel trvalú zmluvu, znamením ktorej bola dúha. A tak nad jeho životom od samého začiatku spočívala  žehnajúca a ochranná ruka Jahweho. Počas kurzu sa dozvieme o tom, ako je vyvolený národ spätý s pestovaním viniča, zakladaním vinohradov, dorábaním hrozna, výrobou vína, slávením sviatkov a mnoho ďalšieho vďaka biblickím prameňom. Čaká nás množstvo ďalších zaujímavostí a tiež hlavne budeme vnímať víno ako médium a všetko čo je spojené s jeho dorábaním počnúc výberom miesta, výsadbou viniča, jeho ošetrovaním vo svetle novozákonného rozprávania. Ježiš Kristus sa mnoho ráz vo svojich podobenstvách prihovára svojim poslucháčom využívajúc rytmus ošetrovania viníc a zberu úrody. Svoje verejné účinkovanie začína zázrakom v Káne Galilejskej, napokon pred svojou smrťou  na kríži si zvolí víno a chlieb, tieto plodiny ktoré sú plodom práce ľudských rúk, aby nám slúžili na jeho sprítomnenie pri slávení Euchaistie.

Ku kurzu neoddeliteľne patra aj degustácie. Tak sa o ďalších príbehoch vína, viniča, tých čo víno dorábajú i tých čo ho konzumujú  dozviete viac v našom kurze. V cene kurzu 90.- je ubytovanie, celodenná strava a dve riadené degustácie. Miesto konania Nitra - Kalvária

Vedie: Ján Štefanec

Prihláška


Ďakujeme, že sa prihlasujete zodpovedne, po dôkladnom zvážení a beriete to ako záväzok v zvolenom termíne na cvičenia alebo program skutočne prísť.

* hviezdičkou sú označené povinné polia