Duchovné obnovy, semináre a kurzy

s možnosťou prihlasovania

Aktuálny program


8. - 13- máj 2022 ľutujeme, termín je už obsadený

KaZ - Kurz Montesori

9. - 14. október 2022 stále sú voľné miesta, prihláste sa

KaZ - Duchovné cvičenia pre kňazov

25. - 30. septembra stále sú voľné miesta, prihláste sa

RE - Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

27. - 29. mája 2022 stále sú voľné miesta, prihláste sa

VZ - Voda života - biblický kurz o víne

29.7. - 31.7. 2022 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DO - Veriť v dnešnej dobe? Výzvy a úskalia