Duchovné obnovy, semináre a kurzy

s možnosťou prihlasovania

Aktuálny program


5. - 8.12. stále sú voľné miesta, prihláste sa

DCHR - Duchovné cvičenia o viere a jej úskaliach pre podporovateľov misíi a rodičov misionárov