Duchovné obnovy, semináre a kurzy

s možnosťou prihlasovania

Aktuálny program


19.-21.1. 2018 stále sú voľné miesta, prihláste sa

MP1 - Stretnutie animátorov Misijných Prázdnin

21.1. - 25.1. 2018 ľutujeme, termín je už obsadený

PK - Provinciálna kapitula Verbistov

27.1. - 29.1. stále sú voľné miesta, prihláste sa

KKR1 - Komunikácia a riešenie konfliktov. Kurz pre kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry

1.2. - 4.2. 2018 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DOM - Duchovná obnova v maďarskom jazyku