Duchovné obnovy, semináre a kurzy

s možnosťou prihlasovania

Aktuálny program


30.3. 2023 - 2.4. 2023 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DCO - Duchovné cvičenia Posvätný oheň II.

8. - 11. 6. 2023 stále sú voľné miesta, prihláste sa

SA - Duchovné cvičenia s Karlom Satoriom

26. -28. máj 2023 stále sú voľné miesta, prihláste sa

TU - Turíce s Jánom Štefancom

10.-12. 3. 2023 stále sú voľné miesta, prihláste sa

VI - Život v slobode