Duchovné obnovy, semináre a kurzy

s možnosťou prihlasovania

Aktuálny program


21.-23-8. 2019 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DOU - DUchovná obnova učiteľov

4. - 6. 10. 2019 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DOT - Duchovná obnova pre vedúcich tímov

24. - 27. 10. 2019 stále sú voľné miesta, prihláste sa

DCHR - Duchovné cvičenia o viere a jej úskaliach pre podporovateľov misíi a rodičov misionárov

8. - 10. 11. 2019 stále sú voľné miesta, prihláste sa

KF - Kurz pre formátorov

21. - 24. 11. 2019 stále sú voľné miesta, prihláste sa

VB - Kurz Víno v Biblii